Správa PPC kampaní, aneb metriky, které sledovat.

Správa PPC kampaní, aneb metriky, které sledovat.

Správa PPC kampaní a jejich vyhodnocení může být někdy boj. Pojďme se společně podívat na jaké metriky se koukat pro určení trendu vašich kampaní. Ke správě PPC kampaní patří několik neodmyslitelných metrik, které ukážou, zda reklamu doručujeme relevantním uživatelům. Pomocí několika metrik jsme schopni určit, jak nám PPC reklama funguje.

CPC (Cost per click)

CPC je metrika určující cenu prokliku z reklamy. Metrika je dostupná v PPC systémech, nebo se dá počítat jednoduchým výpočtem. Vezmeme částku, kterou jsme investovali do PPC kampaní a vydělíme ji počtem uživatelů přivedených na webové stránky. Ve světe PPC reklamy, ve vyhledávání totiž neplatíme za zobrazení, ale až za finální proklik na mé webové stránky.

Jak spočítat CPC?
Vzoreček: Investice do reklamy / počtem návštěvníků

Praktický příklad – (10 000 Kč / 1 200 návštěv) = CPC 8,3 Kč

CTR (Click trough rate)

Metrika je % vyjádření toho, kolik uživatelů proklikne reklamu z počtu celkových zobrazení. CTR stejně jako ostatní metriky (CPC, konverzní poměr a bounce rate) není třeba počítat, protože je dostupné v systému.

Bounce rate (Míra okamžitého opuštění)

Metriku bounce rate můžeme znát jako míru okamžitého opuštění. Na rozdíl od spousty dalších metrik se nedá spočítat vzorcem. Míra okamžitého opuštění nám ukazuje kolik uživatelů přišlo a neprovedlo žádnou interakci s webovou stránkou.

Tuto metriku je třeba sledovat, protože nám dokáže napovědět, jak relevantní je dopadová stránka nebo jestli skrz PPC reklamu přivádíme relevantní návštěvnost.

PNO (Podíl nákladů vůči obratu)

Jedna z nejčastěji používaných metrik pro vyhodnocování PPC kampaní. Zkratka PNO stojí za „Podíl Nákladu vůči Obratu“. Metrika nám ukazuje, kolik peněz jsem investovali, a jaké tržby jsme byli schopni generovat. Ideální míra cílového PNO by se měla určit primárně na straně klienta. Pokud například vím, že má marže činí 40 %, další režijní náklady na expedici, zaměstnance a podobně činí náklad 20 % z marže. Znamená to pro mě, že mohu mít PNO v maximální výši 20 %, pokud bych PNO překročil, znamenalo by to ztrátovost na každé objednávce.

Jak se PNO počítá?
Vzoreček: Investice do reklamy / Tržby * 100.

Praktický příklad – 10 000 Kč / 100 000 Kč * 100 = 10 % PNO.

ROAS (Return on ad spend)

Metrika ROAS je obrácené PNO. Na rozdíl od PNO nám ukazuje, jak vysokou investici do reklamy musím vynaložit, abych dosáhl tíženého cíle.

Jak se ROAS počítá?
Vzoreček: Tržby / Investice do reklamy * 100.

Praktický příklad – (100 000 Kč / 10 000 Kč)*100 = ROAS 1 000 %

Konverze

Konverze můžeme dělit na dvě hlavní kategorie. Mikro a Makro konverze. Jde o objednávku, lead nebo cokoliv, co je pro firmu důležité a ve většině případů generuje zisk.

  • Makro konverze je nejdůležitější metrika, která nám ukáže, jestli jsou pro nás kampaně ziskové. Jako makro konverze je nejčastěji lead (vyplnění poptávkového formuláře) nebo objednávka zboží či služby. Zkrátka události, které pro vaší firmu znamenají zisk.
  • Mikro konverze jsou menší akce, které zákazník může na webu provést a dopomohou k finální konverzi. Tato konverze může být například přihlášení do newsletteru, přidání do košíku, zhlédnutí videa nebo navštívení konkrétní stránky.

Konverzní poměr

Konverzní poměr je metrika, která ukazuje, kolik uživatelů provedlo námi požadovanou akci. Pokud dosáhnu konverzního poměru 2 % znamená to, že pokud můj web navštíví 1 000 zákazníků – celkově získám 20 objednávek, nebo-li konverzí, nebo jiných stanovených konverzí.

Shrnutí

Správa ppc kampaní je každodenní boj proti konkurenci a měnících se podmínkách na trhu. Metriky a jejich interpretace jsou denní chléb každého PPC specialisty. Sledování správných metrik je jedna z klíčových vlastností každého specialisty spravujícího PPC kampaně. Výše jsem uvedl několik nejdůležitějších metrik, které vám mohou pomoci určit trend a vývoj vašich kampaní. Pokud se ve světe PPC reklamy ztrácíte, podívejte se, s čím vám mohu pomoci,,nebo mě rovnou kontaktujte. 🙂

Zde si můžete přečíst ještě o něco více, skoro o všech metrikách, které jsem pokryl v tomto článku.

Stále váháte? Využijte konzultaci zdarma.

Stanu se spolehlivým partnerem v online světě. Bohaté zkušenosti mám z předních agentur a z desítek realizovaných projektů. 

David Smák | © Copyright 2021 |

Stále váháte? Využijte konzultaci zdarma.

PPC reklamu spravuji přes 5 let. Pracoval jsem na stovkách kampaních v předních českých PPC agenturách. Pomohu zlepšit výkon vaší PPC reklamy.